privacy

statement.

De verschillende vennootschappen van de Randstad Groep in Belgïe zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar uitzendkrachten, werknemers en kandidaten, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Privacywetgeving hieraan stelt.