studenten

op de arbeidsmarkt.

De war for talent begint tegenwoordig al op de schoolbanken. In onze de-industrialiserende samenleving zijn er meer arbeidsplaatsen voor hoogopgeleiden. En studenten weten tegenwoordig ook beter waar ze naartoe willen.

potentieel.

Het aantal studenten zit in de lift en ook het aantal studenten dat werkt tijdens de studie (80% van de studenten heeft een studentenjob). Studenten willen bovendien hun marktwaarde versterken door het doelbewust verrijken van hun cv. Uit onderzoek weten we dat de laatstejaars en afgestudeerden nu naar een beperkt aantal bekende bedrijven vloeien.

beperkt aantal bedrijven.

Deze vrij enge en ongedifferentieerde bedrijvenmarkt heeft gevolgen voor:

  • De studenten, want hierdoor hebben zij een beperkt zicht op de arbeidsmarkt en kunnen zij hun talenten en competenties onvoldoende benutten. 
  • De ondernemingen die niet ‘top of mind’ zijn bij de laatstejaars, want zij slagen er niet in om hoogopgeleid talent aan te trekken en boeten daardoor in qua concurrentie- en innovatiekracht.

verantwoordelijkheid.

Hogescholen en universiteiten voelen zich in toenemende mate verantwoordelijk voor een goede arbeidspositie van hun studenten en verwachten hierin een bijdrage van strategische partners.

Redenen genoeg voor Randstad Young Talents om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen.

voordelen voor bedrijven