peter van het project:

prof. dr. Luc Sels.

Het partnership tussen Randstad en Prof. Dr. Luc Sels, rector van KU Leuven, heeft een belangrijke signaal- en symboolfunctie.

partnership.

  • Het is een voorbeeld van hoe de gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt gefaciliteerd kan worden door intensieve samenwerking tussen onderwijs en een deskundige intermediair.
  • Het toont wat gerealiseerd kan worden wanneer onderwijsinstellingen private arbeidsmarktexperten ‘binnen de muren’ durven halen.
  • Het bewijst dat een professionele actor zoals Randstad bijkomende ‘arbeidsmarkt’ kan ‘creëren’ door voortdurend te zoeken naar onderbenut arbeidsmarktpotentieel (hier via studierelevante bijbanen).
  • Het is een bottom-up vorm van gezamenlijk ondernemerschap die past in de beleidsambities (matching arbeidsmarkt, cf. Vlaamse Competentieagenda, Loopaanakkoord, etc).

Luc Sels:

"De studenten geven aan dat een erg belangrijke behoefte wordt beantwoord, die arbeidsmarktexperten zoals Randstad beter kunnen invullen dan onderwijsinstellingen zelf.

De samenwerking verloopt bijzonder professioneel. Niet alleen is de tijd tussen de initiële ‘ideation’ en de implementatie kort geweest. De kwaliteit van de dienstverlening beantwoordt volledig aan de behoeften van de FEB en haar studenten. Belangrijk hierbij is dat Randstad (pro)actief blijft meedenken over de verdere ontwikkeling van het model (in FEB maar ook daarbuiten). Het project wordt ook zichtbaar gedragen op het hoogste directieniveau van Randstad. Vanuit de FEB zullen we er alles aan doen om na deze succesvolle pilootfase het model uit te dragen als een ‘best practice’ voor het ruime (hoger) onderwijs."

studentenjobs.

wat voor studentenjob zoek jij?