aan-de-slag-na-studies
aan-de-slag-na-studies

Studenten zijn té optimistisch over hun jobkansen na het afstuderen. Slechts 4% van hen vreest dat ze een jaar na het afstuderen nog werkloos zullen zijn. Maar volgens de VDAB heeft meer dan één op tien schoolverlaters een jaar later nog steeds geen job. Hoe kan je je als student beter voorbereiden op de arbeidsmarkt? Daarvoor moet je eerst weten welke competenties en diploma's goed in de markt liggen.

vliegende start  

Je kunt je als student altijd smijten, uitblinken in je studies en je zo bij de happy few boksen. Maar als je liever het zekere voor het onzekere neemt, dan kan je maar beter op de hoogte zijn van welke opleidingen de beste jobkansen bieden.

volgens de VDAB neem je met deze opleidingen een vliegende start:

  1. master ingenieurswetenschappen
  2. master verpleegkunde en vroedkunde
  3. master computerwetenschappen
  4. master geneeskunde
  5. bachelor verpleegkunde

... en kan je je mouwen maar beter opstropen, als je aan de start komt met deze diploma's:

  1. master vertalen
  2. bachelor journalistiek
  3. master geschiedenis
  4. master beeldende kunsten
  5. bachelor audiovisuele en beeldende kunsten

Een master- en professionele bacheloropleiding bieden nog steeds de beste kansen op werk. Van alle schoolverlaters met een masterdiploma is 3,9% nog op zoek naar job een jaar na het schoolverlaten. Bij een professionele bachelor is dat 4,2%.

Andere belangrijke vaststelling: studenten TSO en BSO hebben heel wat meer kansen op een job als ze een jaar extra studeren. Na zes jaar studie is 17,8% van de schoolverlaters uit het BSO een jaar na afstuderen nog op zoek naar werk. Met dat jaartje extra neemt dat aantal af naar 11,0%. Voor het TSO  is het aandeel werkzoekenden dat 1 jaar na het afstuderen nog werkloos is 12,4%. Na een zevende jaar nog slechts 6,4%.

twijfel je? ga voor dat extra jaar!

Nog niet zeker welke opleiding je wilt volgen? Wij lijsten alvast 4 tips op om de juiste opleiding te kiezen.