cv-schrijven
cv-schrijven

Onderschat het belang van een cv niet. Het is het allereerste wat een potentiële werkgever van je te zien krijgt. Om te vermijden dat je meteen op het verkeerde stapeltje terechtkomt, geven wij je enkele tips.inhoud: wat moet er in je cv staan?

Vermeld enkel relevante gegevens, wees kort en bondig.

 

 • persoonlijke gegevens

  Stel je kort voor: vermeld zeker je naam en voornaam, je adresgegevens, je telefoon- en/of GSM-nummer, je e-mailadres, je geboortedatum, je nationaliteit en je burgerlijke staat.
 • doelstellingen

  Ga kort in op je verwachtingen voor die specifieke functie en werkgever. Dit is de plaats bij uitstek om je kwaliteiten in de verf te zetten: dynamisch, polyvalent, flexibel, commercieel ingesteld, verantwoordelijk, autonoom of een echte teamplayer, je bent goed in wat je doet en dat mag geweten zijn!
 • ervaring

  Ook stages en projecten horen in deze rubriek thuis. Begin steeds met je meest recente ondervinding. Vermeld duidelijk de functie die je deed, de duur van je tewerkstelling en de naam van het bedrijf.
 • opleiding

  Maak een kort overzicht van je studiecarrière op, inclusief de datum en de precieze benaming van je eventuele diploma’s, de aard van je opleiding (dag- of avondonderwijs, basisopleiding of aanvullend) en de naam en plaats van de school waar je ze behaald hebt. Je hoeft daarbij trouwens heus niet terug te gaan tot de kleuterklassen. Ook hier begin je het best met je laatste diploma.
 • bijzonderheden

  Geef toelichting bij je talenkennis: wat is je moedertaal, welke andere talen beheers je, en in welke mate? Ook je computervaardigheden, je rijbewijs en eventuele bijzondere vaardigheden kun je hier aan bod laten komen.
 • varia

  Heb je een leuke hobby of ben je actief in het verenigingsleven, en denk je dat dat een meerwaarde kan betekenen voor je sollicitatie, aarzel dan niet om het aan te halen.
 • referenties

  Vermeld ook hier enkel relevante contactpersonen. Vraag de mensen in kwestie vooraf steeds om hun goedkeuring. Zo vallen ze ook niet uit de lucht, mocht het rekruterende bedrijf hen contacteren. 

structuur

Giet je cv in een duidelijke structuur en verzorg de lay-out. Het bewijst dat je oog voor

detail hebt, en dat je - ook als het niet meteen je specialiteit betreft - van aanpakken weet.

 stijl

Een cv is een identiteitsdocument. Het brengt een beknopt overzicht van wie je bent en wat je kunt.

Het is dus niet de bedoeling dat je in volzinnen gaat werken. Vermijd archaïsch taalgebruik en overdreven plechtigheid.

 

pittig detail

1. Stem je cv af op het bedrijf waar je solliciteert. Haal bepaalde werkervaringen of talenten naar voren, als je denkt dat die een verschil kunnen maken.2. Wees eerlijk en vermeld ook eventuele bisjaren of een ontslag. Je nieuwe werkgever zal je eerlijkheid appreciëren, al vraagt hij je mogelijk om enige toelichting. Om dezelfde reden kun je ook maar beter niet liegen over diploma’s of competenties.3. Grapjurken, onthoud je! Hou je cv vóór alles neutraal en sober. Maak geen gebruik van speciale tekens, woordspelingen of originele rubriektitels. Wat jij leuk vindt, is dat immers niet noodzakelijk voor de rekruteerder.